Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie.Akceptuję
LocaHost.NET
Tools

CREATE MySQL


MySQL. CREATE DATABASE

Instrukcja: CREATE DATABASE CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nazwa_bazy - Instrukcja CREATE DATABASE zakłada bazę danych o podanej nazwie (nazwa_nowej_bazy). - Aby założyć bazę musisz posiadać przywilej (prawo) CREATE. - Jeżeli próbujesz stworzyć bazę o nazwie która już istnieje, wystąpi błąd. - Użycie klauzuli IF …


MySQL. CREATE INDEX

Instrukcja: CREATE INDEX Polecenie CREATE INDEX jest zmapowane jako polecenie ALTER TABLE tworzące indeks dla określonego pola/pól w tabeli MySQL. CREATE [UNIQUE | FULLTEXT] INDEX nazwa_indeksu ON nazwa_tabeli (nazwa_kolumny[(długość)],...) Zazwyczaj, wszystkie indeksy dla danej tabeli tworzy się w czasie tworzeni …


MySQL. PACK_KEYS

PACK_KEYS - to opcja tabeli, wykorzystywana w MySQL przy wykonywaniu instrukcji CREATE TABLE. Informuje MySQLa czy mają być pakowane klucze (indeksy). MySQL aktualnie umożliwia ustawienie opcji PACK_KEYS w trzech wartościach: DEFAULT - powoduje, że pakowane są tylko klucze dla długich kolumn typu CHAR, VARCHAR. 1 …

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET