LocaHost.NET
Tools

MySQL. PACK_KEYS


PACK_KEYS - to opcja tabeli, wykorzystywana w MySQL przy wykonywaniu instrukcji CREATE TABLE. Informuje MySQLa czy mają być pakowane klucze (indeksy).

MySQL aktualnie umożliwia ustawienie opcji PACK_KEYS w trzech wartościach:
DEFAULT - powoduje, że pakowane są tylko klucze dla długich kolumn typu CHAR, VARCHAR.
1 - Wartość 1 włącza pakowanie indeksów, przez co pliki indeksowe będą mniejsze. To na ogół zwalnia zapis do tabeli. Pakowane są zarówno indeksy numeryczne jak i znakowe.
0 - Wartość 0 wyłącza pakowanie wszystkich kluczy indeksowych.


Artykuł utworzony: 2020-03-08 02:01:01: MySQL, CREATE MySQL, PACK_KEYS, PACK_KEYS MySQL, CREATE TABLE.

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET