LocaHost.NET
Tools

CREATE TABLE


MySQL. PACK_KEYS

PACK_KEYS - to opcja tabeli, wykorzystywana w MySQL przy wykonywaniu instrukcji CREATE TABLE. Informuje MySQLa czy mają być pakowane klucze (indeksy). MySQL aktualnie umożliwia ustawienie opcji PACK_KEYS w trzech wartościach: DEFAULT - powoduje, że pakowane są tylko klucze dla długich kolumn typu CHAR, VARCHAR. 1 …

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET