LocaHost.NET
Tools

PHP


PHP MySQL. Ilość zmodyfikowanych rekordów, UPDATE, mysql_affected_rows()

UPDATE - to często wykonywane polecenie w bazach danych takich jak np. MySQL. Czasami zachodzi potrzeba sprawdzenia ile rekordów zostało zmodyfikowanych przy wykonywaniu polecenia update. W PHP do tego celu służy funkcja mysql_affected_rows(); Funkcja ta pobiera ilość rekordów które zostały zmodyfikowane podczas w …


PHP MySQL Jak połączyć się z serwerem bazy danych MySQL?

Połączenie z bazą danych MySQL możemy zrealizować na kilka sposobów - jak większość rzeczy w PHP. Może to być: - zwykłe połączenie deklarowane w kodzie PHP, - bardziej rozbudowana funkcja której zadaniem będzie połączenie z bazą danych, - zdefiniowane w osobnym pliku który dołączamy do wykonywanego kodu (funkcja i …


PHP MySQL How to connect to the MySQL database server?

The connection to the MySQL database, we can accomplish a number of ways - like most things in PHP. It may be: - Normal call declared in PHP, - More complex function of the task will be to connect to the database, - Defined in a separate file that you attach to the performance of the code (function include, or req …


PHP MySQL Jak połączyć się z dwoma (kilkoma) różnymi bazami danych MySQL?

W artykule Jak połączyć się z serwerem bazy danych MySQL zaprezentowałem podłączenie się do bazy MySQL, jednej bazy! Gdybyście za pomocą tamtych skryptów próbowali połączyć się z kilkoma bazami MySQL, niestety nie uda się! Dlaczego? Otóż konfiguracja PHP domyślnie pozwala na podłączenie się tylko do jednej bazy My …


PHP MySQL. How to connect two (several) different MySQL databases?

The article How to connect to the MySQL database server I presented to connect to a MySQL database, one database! If you were using those scripts trying to connect to some MySQL databases, but unfortunately can not be! Why? Well, PHP is configured by default allows you to connect to only one MySQL database. There …


Wydajność funkcji echo w PHP. Sposób optymalizacji - testy.

Nie ma programisty, który posługując się językiem PHP, nie używałby funkcji echo. echo - Wypisz jeden lub więcej ciągów void echo (string $ arg1 [, string $ ...]) W rzeczywistości echo nie jest funkcją (jest to konstrukcja wbudowana języka PHP), zatem podczas więc nie trzeba używać nawiasów. echo (w przeciwieństwi …


Wydajność funkcji echo w PHP. Echo vs Podstawienie pod zmienną - testy.

Zastanawialiście się kiedyś ile milisekund, lub nawet sekund można stracić używając funkcji echo. Oczywiście strata dotyczy tylko przypadku w którym funkcja echo jest wywoływana kilkanaście razy, zamiast np. tekst podstawić pod jedną zmienną i tylko raz wywołać funkcję echo. Proste przykłady z życia typowego progr …


Optymalizacja łączenia zmiennych w PHP - Podwójny cudzysłów czy apostrof?

Zainspirowany pewnym artykułem dotyczącym optymalizacji cytowania stringów w PHP - podczas wyświetlania lub łączenia zmiennych, postanowiłem zrobić własny test. W PHP do cytowania stringów można użyć znaku apostrofa lub cudzysłowu, dodatkowo zmienne zapisane w podwójnym cudzysłowu można zapisać w nawiasach klamrow …


Niepotrzebne wywołania funkcji w PHP - optymalizacja kodu

Ten artykuł to kolejna część optymalizacji kodu PHP - czyli szukamy cennych milisekund niepotrzebnie marnowanych w naszych skryptach PHP ;-) Niepotrzebne wywołania funkcji w PHP, to przeważnie nieświadomie stworzone błędne konstrukcje, które opóźniają nasze skrypty. Należy pamiętać, iż każde wywołanie funkcji w PH …


Wartości zwracane przez funkcje w PHP 7

Wartości zwracane przez funkcje w PHP 7.* int float bool string interfaces array callable …

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET