LocaHost.NET
Tools

PHP MySQL. Ilość zmodyfikowanych rekordów, UPDATE, mysql_affected_rows()


UPDATE - to często wykonywane polecenie w bazach danych takich jak np. MySQL. Czasami zachodzi potrzeba sprawdzenia ile rekordów zostało zmodyfikowanych przy wykonywaniu polecenia update.

W PHP do tego celu służy funkcja mysql_affected_rows();

Funkcja ta pobiera ilość rekordów które zostały zmodyfikowane podczas wykonywania ostatniego polecenie UPDATE.
Ostatniego - tzn., że należy ją użyć bezpośrednio za wykonywanym poleceniem UPDATE.

Przykład (w jaki sposób pobrać ilość zmodyfikowanych rekordów UPDATE w MySQL):
<?php
# Połączenie z hostem z MySQL mysql_host
if( ($con = mysql_connect('mysql_host','mysql_user','mysql_password'))===false) {
        die(
'Error: Connect to mysql: '.mysql_error());
        exit;
}
# Połączenie z bazą danych MySQL mysql_db
mysql_select_db('mysql_db');
# UPDATE rekordów w bazie MySQL
mysql_query("UPDATE mysql_table SET mysql_col=123 WHERE id_mysql_table > 123");
$ilosc_update = mysql_affected_rows();
echo
"Podczas polecenie UPDATE, zostało zmodyfikowanych rekordów: ".$ilosc_update;
?>


Artykuł utworzony: 2020-03-08 02:01:01: MySQL, PHP, pobranie ilości zmodyfikowanych rekordów w bazie MySQL, w jaki sposób pobrać ilość zmodyfikowanych rekordów UPDATE w MySQL, UPDATE, ilość zmodyfikowanych rekordów UPDATE MySQL, mysql_affected_rows().

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET