LocaHost.NET
Tools

MySQL. CREATE DATABASE


Instrukcja: CREATE DATABASE

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nazwa_bazy
- Instrukcja CREATE DATABASE zakłada bazę danych o podanej nazwie (nazwa_nowej_bazy).
- Aby założyć bazę musisz posiadać przywilej (prawo) CREATE.
- Jeżeli próbujesz stworzyć bazę o nazwie która już istnieje, wystąpi błąd.
- Użycie klauzuli IF NOT EXISTS przed założeniem bazy upewni się czy baza o podanej nazwie nie istnieje.

Fizycznie baza danych MySQL jest zaimplementowana jako katalog dyskowy zawierający pliki odpowiadające tabelom bazy.
Po użyciu instrukcji CREATE DATABASE zostanie założony pusty katalog.
W związku z powyższym istnieje możliwość utworzenia bazy wykonując instrukcję systemową mkdir nazwa_bazy (będąc oczywiście w katalogu w którym znajdują się bazy danych MySQL'a.


Artykuł utworzony: 2020-03-08 02:01:01: MySQL, CREATE DATABASE, CREATE, DATABASE, CREATE DATABASE MySQL, CREATE MySQL.

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET