LocaHost.NET
Tools

CREATE DATABASE MySQL


MySQL. CREATE DATABASE

Instrukcja: CREATE DATABASE CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nazwa_bazy - Instrukcja CREATE DATABASE zakłada bazę danych o podanej nazwie (nazwa_nowej_bazy). - Aby założyć bazę musisz posiadać przywilej (prawo) CREATE. - Jeżeli próbujesz stworzyć bazę o nazwie która już istnieje, wystąpi błąd. - Użycie klauzuli IF …

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET