LocaHost.NET
Tools

połączenie z bazą danych MySQL w PHP


PHP MySQL Jak połączyć się z serwerem bazy danych MySQL?

Połączenie z bazą danych MySQL możemy zrealizować na kilka sposobów - jak większość rzeczy w PHP. Może to być: - zwykłe połączenie deklarowane w kodzie PHP, - bardziej rozbudowana funkcja której zadaniem będzie połączenie z bazą danych, - zdefiniowane w osobnym pliku który dołączamy do wykonywanego kodu (funkcja i …


PHP MySQL Jak połączyć się z dwoma (kilkoma) różnymi bazami danych MySQL?

W artykule Jak połączyć się z serwerem bazy danych MySQL zaprezentowałem podłączenie się do bazy MySQL, jednej bazy! Gdybyście za pomocą tamtych skryptów próbowali połączyć się z kilkoma bazami MySQL, niestety nie uda się! Dlaczego? Otóż konfiguracja PHP domyślnie pozwala na podłączenie się tylko do jednej bazy My …

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET