LocaHost.NET
Tools

mysql_close()


PHP MySQL How to connect to the MySQL database server?

The connection to the MySQL database, we can accomplish a number of ways - like most things in PHP. It may be: - Normal call declared in PHP, - More complex function of the task will be to connect to the database, - Defined in a separate file that you attach to the performance of the code (function include, or req …


PHP MySQL. How to connect two (several) different MySQL databases?

The article How to connect to the MySQL database server I presented to connect to a MySQL database, one database! If you were using those scripts trying to connect to some MySQL databases, but unfortunately can not be! Why? Well, PHP is configured by default allows you to connect to only one MySQL database. There …

mysql_close


PHP MySQL Jak połączyć się z serwerem bazy danych MySQL?

Połączenie z bazą danych MySQL możemy zrealizować na kilka sposobów - jak większość rzeczy w PHP. Może to być: - zwykłe połączenie deklarowane w kodzie PHP, - bardziej rozbudowana funkcja której zadaniem będzie połączenie z bazą danych, - zdefiniowane w osobnym pliku który dołączamy do wykonywanego kodu (funkcja i …


PHP MySQL Jak połączyć się z dwoma (kilkoma) różnymi bazami danych MySQL?

W artykule Jak połączyć się z serwerem bazy danych MySQL zaprezentowałem podłączenie się do bazy MySQL, jednej bazy! Gdybyście za pomocą tamtych skryptów próbowali połączyć się z kilkoma bazami MySQL, niestety nie uda się! Dlaczego? Otóż konfiguracja PHP domyślnie pozwala na podłączenie się tylko do jednej bazy My …

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET