LocaHost.NET
Tools

jak połączyć się z dwoma bazami danych MySQL jednocześnie


PHP MySQL Jak połączyć się z dwoma (kilkoma) różnymi bazami danych MySQL?

W artykule Jak połączyć się z serwerem bazy danych MySQL zaprezentowałem podłączenie się do bazy MySQL, jednej bazy! Gdybyście za pomocą tamtych skryptów próbowali połączyć się z kilkoma bazami MySQL, niestety nie uda się! Dlaczego? Otóż konfiguracja PHP domyślnie pozwala na podłączenie się tylko do jednej bazy My …

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET