Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie.Akceptuję
LocaHost.NET
Tools

CREATE INDEX


MySQL. CREATE INDEX

Instrukcja: CREATE INDEX Polecenie CREATE INDEX jest zmapowane jako polecenie ALTER TABLE tworzące indeks dla określonego pola/pól w tabeli MySQL. CREATE [UNIQUE | FULLTEXT] INDEX nazwa_indeksu ON nazwa_tabeli (nazwa_kolumny[(długość)],...) Zazwyczaj, wszystkie indeksy dla danej tabeli tworzy się w czasie tworzeni …

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET