Tag Archives: Pobranie ilości zmodyfikowanych rekordów w bazie MySQL

PHP MySQL. Ilość zmodyfikowanych rekordów, UPDATE, mysql_affected_rows()

UPDATE – to często wykonywane polecenie w bazach danych takich jak np. MySQL. Czasami zachodzi potrzeba sprawdzenia ile rekordów zostało zmodyfikowanych przy wykonywaniu polecenia update. W PHP do tego celu służy funkcja mysql_affected_rows(); Funkcja ta pobiera ilość rekordów które zostały … Continue reading

Posted in MySQL, PHP | Tagged , , , , , , | Leave a comment