Tag Archives: CREATE

MySQL. CREATE INDEX

Instrukcja: CREATE INDEX Polecenie CREATE INDEX jest zamapowane jako polecenie ALTER TABLE tworzące indeks. CREATE [UNIQUE | FULLTEXT] INDEX nazwa_indeksu ON nazwa_tabeli (nazwa_kolumny[(długość)],…) Zazwyczaj, wszystkie indeksy dla danej tabeli tworzy się w czasie tworzenia samej tabeli poleceniem CREATE TABLE. CREATE … Continue reading

Posted in MySQL | Tagged , , , , | Leave a comment

MySQL. CREATE DATABASE

Instrukcja: CREATE DATABASE CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nazwa_bazy – Instrukcja CREATE DATABASE zakłada bazę danych o podanej nazwie (nazwa_nowej_bazy). – Aby założyć bazę musisz posiadać przywilej (prawo) CREATE. – Jeżeli próbujesz stworzyć bazę o nazwie która już istnieje, to … Continue reading

Posted in MySQL | Tagged , , , , | Leave a comment