Category Archives: PHP

Skrypty PHP, darmowe skrypty w PHP na strony WWW. Unikalne skrypty w PHP.

PHP MySQL Jak połączyć się z dwoma (kilkoma) różnymi bazami danych MySQL?

W artykule Jak połączyć się z serwerem bazy danych MySQL zaprezentowałem podłączenie się do bazy MySQL, jednej bazy! Gdybyście za pomocą tamtych skryptów próbowali połączyć się z kilkoma bazami MySQL, niestety nie uda się! Dlaczego? Otóż konfiguracja PHP domyślnie pozwala … Continue reading

Posted in MySQL, PHP | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

PHP MySQL How to connect to the MySQL database server?

The connection to the MySQL database, we can accomplish a number of ways – like most things in PHP. It may be: – Normal call declared in PHP, – More complex function of the task will be to connect to … Continue reading

Posted in MySQL, PHP | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

PHP MySQL Jak połączyć się z serwerem bazy danych MySQL?

Połączenie z bazą danych MySQL możemy zrealizować na kilka sposobów – jak większość rzeczy w PHP. Może to być: – zwykłe połączenie deklarowane w kodzie PHP, – bardziej rozbudowana funkcja której zadaniem będzie połączenie z bazą danych, – zdefiniowane w … Continue reading

Posted in MySQL, PHP | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

PHP MySQL. Ilość zmodyfikowanych rekordów, UPDATE, mysql_affected_rows()

UPDATE – to często wykonywane polecenie w bazach danych takich jak np. MySQL. Czasami zachodzi potrzeba sprawdzenia ile rekordów zostało zmodyfikowanych przy wykonywaniu polecenia update. W PHP do tego celu służy funkcja mysql_affected_rows(); Funkcja ta pobiera ilość rekordów które zostały … Continue reading

Posted in MySQL, PHP | Tagged , , , , , , | Leave a comment