MySQL. PACK_KEYS

PACK_KEYS – to opcja tabeli, wykorzystywana w MySQL przy wykonywaniu instrukcji CREATE TABLE. Informuje MySQLa czy mają być pakowane klucze (indeksy).

MySQL aktualnie umożliwia ustawienie opcji PACK_KEYS w trzech wartościach:
DEFAULT – powoduje, że pakowane są tylko klucze dla długich kolumn typu CHAR, VARCHAR.
1 – Wartość 1 włącza pakowanie indeksów, przez co pliki indeksowe będą mniejsze. To na ogół zwalnia zapis do tabeli. Pakowane są zarówno indeksy numeryczne jak i znakowe.
0 – Wartość 0 wyłącza pakowanie wszystkich kluczy indeksowych.

This entry was posted in MySQL and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply