MySQL. CREATE DATABASE

Instrukcja: CREATE DATABASE

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nazwa_bazy
- Instrukcja CREATE DATABASE zakłada bazę danych o podanej nazwie (nazwa_nowej_bazy).
- Aby założyć bazę musisz posiadać przywilej (prawo) CREATE.
- Jeżeli próbujesz stworzyć bazę o nazwie która już istnieje, to wystąpi błąd.
- Użycie klauzuli IF NOT EXISTS przed założeniem bazy upewni się czy baza o podanej nazwie nie istnieje.

Fizycznie baza danych MySQL jest zaimplementowana jako katalog dyskowy zawierający pliki odpowiadające tabelom bazy.
Po użyciu instrukcji CREATE DATABASE zostanie założony pusty katalog.
W związku z powyższym istnieje możliwość utworzenia bazy wykonując instrukcję systemową mkdir.

This entry was posted in MySQL and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply